Projekter Linjedræn

Marts 2017 | LIDL og Falck på Frederiksberg

40 meter med svag bue i fortov

Vi har leveret linjedræn af typen WING 150/160 med kl. D 400 spalterist i støbejern til det nye højhus, der huser 124 ungdomsboliger, en lavprisbutik og en Falckstation på Engbakken - mellem Nørrebro og Frederiksberg. Renderne er monteret langs soklen på den 30 meter høje bygning, samt i fortovet med en svag bue.

Det er Anlægsgartner Heino Vistisen A/S, der har stået for kloak entreprisen.


Maj 2016 | Duebrødre Kloster i Roskilde

Dybere render øger selvrensning

Vi har leveret linjedræn af typen VIP 100/160 med en galvaniseret kl. A 15 spalterist til Duebrødre Kloster i Roskilde. De dybe render (160 mm) øger den selvrensende effekt.

Det er Entreprenør og Aut. Kloakmester Valdemar Højland ApS, der har stået for entreprisen.


April 2015 | Københavns Universitet

Støbejern pryder de grønne arealer

Vi har leveret afløbsrender, af typen WING 200/160 med en kl. D 400 maskerist i støbejern, til linjeafvanding ved Københavns Universitet (University of Copenhagen). Der er anlagt ca. 60 meter linjedræn ved universitetets parkerings- og grønne arealer.

Det er Hansen & Graversen Murermestre A/S, der har stået for entreprisen på universitetet.


Juli 2012 | Varde Kaserne

Afløbsrender i plast tåler 90 ton PMV

Vi har leveret afløbsrender, af typen WING 200/250 med en kl. F 900 spalterist i støbejern, til linjeafvanding foran de store garager på kasernen i Varde i juli måned 2012. De er placeret således at de store PMV'ere kører henover dem flere gange dagligt!

Det er Max Mathiesen & Søn a/s, der har stået for entreprisen på kasernen.